BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana nieopodal takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://riich.me/topics/view/903/betsafe-wyglad-i-nawigacja Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wysoko plasuje si? w sieciowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – a szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane spo?r?d gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy wraz z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo pr?dko zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych serwisach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie mog? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak dlatego widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy z kolei wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Dzi?ki dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach po co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, co z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Do?? ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj tak naprawd? mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i b?d? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bez ryzyka do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g z banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto dzi?ki jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w stanie nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to zadbana przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mamy mo?liwo?? nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. O ile jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie powinni?my ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych detalach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??nych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotyka? w dziedzinie.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? a? do obrotu tak samo. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jak innymi s?owy, ?e dana rozrywka liczy si? do wymaga? obrotu tylko w 20% b?d? 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej szczeg??owe informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z promocji i w jakim stopniu.

Copyright© , 2021 All Rights Reserved.